herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 498/22 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości

 ZARZĄDZENIE NR 498/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 593 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) oraz umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 9489/2020 z dnia 30.07.2020 r. zarządzam, co następuje:

 

         § 1 Wyrażam zgodę na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości na rzecz gminy-miasto Grudziądz, wpisanego w dziale III księgi wieczystej:

 • nr TO1U/00061768/7 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, w odniesieniu do działek nr 11/21, nr 11/22 w obr. 145, wobec spełnienia przez właściciela nieruchomości warunku zakończenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 11/21 i 11/22 w obr. 145;
 • nr TO1U/00064558/3 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, którą współobciążono w wyniku odłączenia działki
  nr 11/20 w obr. 145 z księgi wieczystej TO1U/00061768/7, wobec spełnienia przez właściciela nieruchomości warunku zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 11/20 w obr. 145;
 • TO1U/00052589/2 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, w odniesieniu do działek nr 11/23 i 11/24 w obr. 145, stanowiących drogi dojazdowe wewnętrzne, które współobciążono przy sprzedaży działek budowlanych nr 11/20, 11/21, 11/22.
   
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
   
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 29-08-2022 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 26-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-09-2022 10:03