herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 505/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                  ZARZĄDZENIE  NR  505/22

                   PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                z dnia 29 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    części nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Młyńskiej  oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

    

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r., poz. 1899) oraz  § 2.1 Zarządzenia nr 462/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 września 2021r.   w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości lub ich części, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa na czas oznaczony do 3 lat  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość o łącznej powierzchni 9 m2, położoną w Grudziądzu przy ulicy Młyńskiej,   stanowiącą część działki nr 25/6 w  obrębie 35, zapisaną w KW  TO1U/00001985/6  jako własność gminy-miasto Grudziądz, na której znajduje się pobudowana przez Wspólnotę Mieszkaniową Zgoda zamykana wiata z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów. 

              

 § 2. Sporządzić wykaz wymienionej w § 1 nieruchomości przeznaczonej do oddania    w dzierżawę, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 §  3.  Podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1, poprzez jego:

  1. wywieszenie na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ( www.grudziadz.pl ).
     

§ 4. Podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w § 1, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej gminę - miasto Grudziądz.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 05-09-2022 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 29-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-09-2022 11:05