herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 495/22 uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a.

ZARZĄDZENIE NR 495/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 23 sierpnia 2022 r

uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału
w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a.

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z § 1 Uchwały Nr XLII/355/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2021 r. oraz § 1 Uchwały Nr LX/510/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniających Uchwałę Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 1996 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 140/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 06-09-2022 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 23-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-09-2022 09:56