herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 503/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 5 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10.

ZARZĄDZENIE NR 503/22

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 5 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10.

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z § 1 Uchwały Nr XLII/355/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2021 r. oraz § 1 Uchwały Nr LX/510/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniających Uchwałę Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 1996 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jerzemu Wiśniewskiemu najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Libelta 10, bonifikatę w wysokości 99% od ceny sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części w tym lokalu wynoszącej 46.500,00 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych), w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 465,00 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć 00/100 złotych).

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 06-09-2022 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kudlewska 29-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-09-2022 10:58