herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Schumacher o łącznej mocy do 5 MW, na działkach ewidencyjnych nr 21/89, 21/55, 21/527, 21/635, obręb 118 w Grudziądzu dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 6 września 2022 roku

ŚRO-I.6220.3.2022.HL
 

PODANIE

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Prezydent Grudziądza:

podaje do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-300 Grudziądz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Schumacher o łącznej mocy do 5 MW, na działkach ewidencyjnych nr 21/89, 21/55, 21/527, 21/635, obręb 118 w Grudziądzu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 6 września 2022 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

Jednocześnie zawiadamia, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów biorących udział w postępowaniu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu
w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13, w godzinach pracy.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy
ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

Treść decyzji udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na okres od 6 września 2022 roku do 20 września 2022 roku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 06-09-2022 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 06-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 06-09-2022 16:53