herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 587/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska i ulicy Łęgi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-01-25 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 586/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Gen. J.Hallera, ulicy Piłsudskiego, ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Łęgi oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-01-25 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 585/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej i ulicy Gen.J. Hallera oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-01-25 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 584/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, ul. Bora Komorowskiego, ul. Chełmińskiej, przeznaczonych na cele handlowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-01-25 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 583/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-08 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 582/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2010-01-28 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 581/09 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2009 rok 2010-01-28 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 580/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę majątku trwałego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2010-01-28 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 579/09 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2010-01-26 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 578/09 – ANULOWANO 2010-01-26 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 577/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Orzeszkowej przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 40 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-08 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 576/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2010-01-25 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 575/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego 19 2010-02-04 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 574/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-01-25 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 573/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-02-04 15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 572/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej, zabudowanej budynkiem letniskowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-01-08 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 571/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXXV/4/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku 2009-12-23 12:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 570/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-08 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 569/09 w sprawie ustalenia cen za usługi realizowane przez Cmentarz Komunalny w Grudziądzu 2010-01-26 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 568/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4 2010-02-05 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 567/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-08 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 566/09 zmieniające Zarządzenie Nr 112/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2009-12-24 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 565/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej, zagospodarowanej ogródkiem przydomowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-01-08 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 564/09 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2009-12-18 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 563/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-01-25 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 562/09 w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę-miasto Grudziądz 2009-12-18 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 561/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2010-02-02 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 560/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-01-25 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 559/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2009-12-18 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 558/09 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2009-12-22 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 557/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2009-12-22 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 556/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Księcia Witolda 3 2010-02-04 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 555/09 w sprawie ustalenia regulaminu oraz cennika opłat za przewóz osób niepełnosprawnych 2009-12-29 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 554/09 w sprawie organizacji robót publicznych w 2010 roku przez Urząd Miejski w Grudziądzu 2009-12-16 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 553/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79-81, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-04 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 552/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-01-04 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 551/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Miłej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-01-04 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 550/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-04 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 549/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej 25-27, z przeznaczeniem pod schody do lokalu gastronomicznego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-01-04 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 548/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-01-04 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 547/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2010-01-04 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 546/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2010-01-04 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 545/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36 2010-01-04 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 544/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 420/06 z dnia 9 listopada 2006r. w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2010-01-04 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 543/09 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 2010-01-04 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 542/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-12-16 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 541/09 w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/74/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu "Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży" 2009-12-16 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 540/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Włodka. 2009-12-16 11:51
dokument ZARZADZENIE NR 539/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Włodka. 2009-12-16 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 538/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-12-16 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 537/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wróblewskiego 2010-02-05 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 536/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-12-16 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 535/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-12-16 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 534/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej, przeznaczonej na cele rolnicze oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-12-16 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 533/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powojowej, przeznaczonej na cele rolnicze oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2009-12-16 11:43