herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 32/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 32/08

Prezydenta Grudziądza

z dnia 5 lutego 2008 r.

 

zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

 

Zarządzam:

 

§ 1

W załączniku nr 2 „Wydatki” do Uchwały Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Grudziądza

/-/ Robert Malinowski

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w planie budżetu:

Wydatki własne gminy:

-  przeniesienie środków z rezerwy ogólnej budżetu na wypłatę na rzecz AUTO – CENTRUM Zajkowski & Zajkowski Sp. z o.o. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Chełmińską, Włodka, Hallera i Rowem Hermana (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 15, poz.210 z 12.02.2007 r.). Poniesiona rzeczywista szkoda stanowi zmniejszenie wartości prawa użytkowania wieczystego na skutek działań planistycznych. Wysokość odszkodowania została ustalona jako różnica wartości nieruchomości według jej stanu sprzed uchwalenia planu i po jego zmianie na podstawie wycen rzeczoznawcy majątkowego – 113.432 zł (dział 710, rozdział 71014; dział 758 rozdział 75818).

 


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 06-02-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:35