herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 64/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-05-09 08:51
dokument Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Gierymskiego... 2008-05-09 08:50
dokument Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul Solna... 2008-05-09 08:50
dokument Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych... 2008-05-09 08:50
dokument Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Legionów... 2008-05-09 08:49
dokument Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:49
dokument Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul Gierymskiego... 2008-05-09 08:48
dokument Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego... 2008-05-09 08:48
dokument Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital ... 2008-05-09 08:47
dokument Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach... 2008-05-09 08:47
dokument Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach... 2008-05-09 08:46
dokument Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku... 2008-05-09 08:45
dokument Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości ul. Kosmonautów... 2008-05-09 08:44
dokument Zarządzenie Nr 51/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądu i monitoringu przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2008-05-09 08:43
dokument Zarządzenie Nr 50 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... 2008-05-09 08:43
dokument Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa... 2008-05-09 08:42
dokument Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie przeniesienia materiałów zawierających informacje niejawne z kancelarii tajnej przy ul .......... do kancelarii tajnej przy ul .......... 2008-05-09 08:42
dokument Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2008-05-09 08:41
dokument Zarządzenie Nr 46 /08 zmieniające Zarządzenie Nr 393/07 z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grudziądzu 2008-05-09 08:40
dokument Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2008-05-09 08:40
dokument Zarządzenie Nr 44 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz. 2008-05-09 08:39
dokument Zarządzenie Nr 43/ 2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenu na targowiskach miejskich położonych w Grudziądzu przy ulicach: Paderewskiego, Wiślanej, Cmentarnej i Łęgi. 2008-05-09 08:39
dokument Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2008-05-09 08:39
dokument Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2008-05-09 08:38
dokument Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie przymusowego doprowadzenia do poboru rocznika 1989 i starszych 2008-05-09 08:38
dokument Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie uchylenia pozostawienia w dyspozycji Urzędu Miejskiego części planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”, „Szkolnictwo wyższe”, „Ochron 2008-05-09 08:38
dokument Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2008-05-09 08:37
dokument Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:37
dokument Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-05-09 08:37
dokument Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2008-05-09 08:36
dokument Zarządzenie Nr 34 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz... 2008-05-09 08:35
dokument Zarządzenie Nr 33/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w dorodze przetargu nieruchomości ul. Hallera... 2008-05-09 08:35
dokument Zarządzenie Nr 32/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-05-09 08:35
dokument Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne 2008-05-09 08:34