herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 34 /08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz...

                                                                                                      Zarządzenie Nr 34 /08

                                                                                                      Prezydenta Grudziądza

                                                                                                      z dnia  8 lutego 2008 r.

 

 w  sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej.

 

 

              Na podstawie  § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r.  w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz  ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  nr 108, poz. 1883)

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

1.      Obciążyć nieruchomości gruntową stanowiącą  własność gminy-miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Makowej, oznaczoną jako działka nr  41  o powierzchni 12.829m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW 23708 prawem służebności gruntowej.

 

2.      Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że  każdocześni właściciele nieruchomości  położonej przy ul. Makowej, stanowiącej  działkę  nr 9 o powierzchni 622 m² zapisaną w księdze wieczystej KW 39815, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  uzyskują prawo do przejścia  i przejazdu  przez teren  nieruchomości opisanej w ust. 1 pasem gruntu o szerokości  5 m.  prowadzącym wzdłuż granic działek nr 8/1, 8/2 i 9 w kierunku ulicy Makowej. Obciążana nieruchomość stanowi las komunalny, w związku z tym  służebność powinna być wykonywana w taki sposób by jak w najmniejszym  stopniu szkodziła środowisku. 

 

 

  1. Graficzny obraz służebności drogowej  przedstawia załączona mapa.                                                                                                

 

  1. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za wynagrodzeniem w wysokości 183,00 złote ( w tym podatek VAT w wysokości 33,00 złote)  rocznie, płatnym w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

  

  1. Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem drogi w należytym stanie oraz  odpowiadają za utrzymanie porządku.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 11-02-2008 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:35