herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Zarządzenie Nr 38/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu wkładu niepieniężnego ( aportu rzeczowego ) w postaci sieci wodociągowych stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Grudziądza , określonych jako:

   1) sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Sybiraków, wykonana z rur PE, o średnicy 110 mm /stu dziesięciu milimetrów/ i długości 70 m /siedemdziesięciu metrów/ wraz z hydrantem podziemnym z zasuwą liniową o średnicy 100 mm /stu milimetrów/, o wartości rynkowej 6.000,00 zł /sześciu tysięcy złotych/; 
    2) sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Kruczkowskiego, wykonana z rur PE, o średnicy 225 mm /dwustu dwudziestu pięciu milimetrów/, długości 157 m /stu pięćdziesięciu siedmiu metrów/ wraz z dwoma hydrantami podziemnymi o średnicy 80 mm /osiemdziesięciu milimetrów/ z zasuwą o średnicy 80 mm /osiemdziesięciu milimetrów/, o wartości rynkowej 40.500,00 zł /czterdziestu tysięcy pięciuset złotych/;
    3) sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Mieszka I-ego, wykonana z rur PE, o średnicy 160 mm /stu sześćdziesięciu milimetrów/, długości 141 m /stu czterdziestu jeden metrów/, wraz z zasuwą kołnierzową o średnicy 150 mm /stu pięćdziesięciu milimetrów/ i dwoma kompletami hydrantów podziemnych o średnicy 80 mm /osiemdziesięciu milimetrów/ z zasuwami o średnicy 80 mm /osiemdziesięciu milimetrów/, o wartości rynkowej 33.200,00 zł /trzydziestu trzech tysiącach dwustu set złotych/;
   4) sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Warszawskiej, wykonana z rur PE, o średnicy 450 mm /czterystu pięćdziesięciu milimetrów/ i długości 133 m /stu trzydziestu trzech metrów/, o średnicy 160 mm / stu sześćdziesięciu milimetrów/ i długości 31,50 m /trzydziestu jeden 50/100 metrów/, o średnicy 110 mm / stu dziesięciu milimetrów/ i długości 53,50 m /pięćdziesięciu trzech 50/100 metrów/, o wartości 335.200,00 /trzystu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu złotych/;
     5) sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w ulicy Różanowicza do budynku wielorodzinnego położonego przy ulicy Sybiraków 2, wykonana z rur PCV, o średnicy 200 mm /dwustu milimetrów/, długości 101 m /stu jednego metra/ wraz z trzema studniami rewizyjnymi o średnicy 1200 mm /jednego tysiąca dwustu metrów/, o wartości 26.100,00 zł / dwudziestu sześciu tysięcy stu złotych/.
2. Łączna wartość aportu wynosi 441.000,00zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 12-02-2008 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:37