herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 44 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz.

                                                                                                          Zarządzenie  Nr  44 /08 

                                                                                                          Prezydenta  Grudziądza

                                                                                                          z dnia  13 lutego  2008 r.

 

w sprawie  przeznaczenia  do  zbycia  nieruchomości  stanowiących  własność  gminy- miasto Grudziądz.

 

         Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 261 z późn. zm.)  oraz § 1 ust.1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)

 

Zarządzam :

 

§ 1

 

Przeznaczyć do zbycia następujące nieruchomości stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz  położone w Grudziądzu:

 

-          odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym   w Grudziądzu przy ul. Batorego 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 38024 wraz z udziałem wynoszącym 749/29031 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz , oznaczonej jako działka nr 40/6 o powierzchni 2.164 m² zapisanej w księdze wieczystej KW  32847;

 

-          odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 13 mieszczącego się w budynku położonym   w Grudziądzu przy ul. Batorego 4, zapisanego w księdze wieczystej KW 38025 wraz z udziałem wynoszącym 633/29031 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz , oznaczonej jako działka nr 40/6 o powierzchni 2.164 m² zapisanej w księdze wieczystej KW  32847;

 

-          odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 21 mieszczącego się w budynku położonym   w Grudziądzu przy ul. Batorego 8, zapisanego w księdze wieczystej KW 38033 wraz z udziałem wynoszącym 632/28823 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, oznaczonej jako działki nr 40/2 o powierzchni 647 m² oraz nr 40/5 o powierzchni 1.416 m²zapisanej w księdze wieczystej KW  32012;

 

-          nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, stanowiącą, część  działki nr  8/39 o powierzchni 18.239 m²zapisaną w księdze wieczystej KW  18838;

 

-          nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu przy ul. Krokusowej, stanowiącą,   działkę nr 27 o powierzchni 4.571 m²zapisaną w księdze wieczystej KW  19152;

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 3

 

Zarządzenie  podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 15-02-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:39