herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach...

Zarządzenie Nr 55/08

Prezydenta Grudziądza

z dnia 20 lutego 2008 r.

 

w sprawie  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach  opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

            Na podstawie art. 86 ust. 7 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz.593 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam

 

§ 1

 

Ustalam w roku 2008 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w:

1)      Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, z siedzibą przy
ul. Mikołaja z Ryńska 8, w wysokości 2.451,30 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 30/100),

2)      Domu Rodzinnym w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 52/2 w wysokości 1.974,70 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 70/100).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wiceprezydent Grudziądza

Mariola Sokołowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Pawska 22-02-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:47