herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 54/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach...

 

Zarządzenie Nr 54/08

Prezydenta Grudziądza

z dnia 20 lutego 2008 r.

 

w sprawie   ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

 

 

            Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz.593 z późn. zm.)

 

 

 

Zarządzam:

 

§ 1

 

Ustalam w roku 2008 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w:

1)      Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Parkowej 12, 
w wysokości 1.941,30 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden złotych 30/100),

2)      Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32
w wysokości 2.149,90 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 90/100),

3)      Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303
Nr 4 w wysokości 1.946,20 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści sześć złotych 20/100).

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wiceprezydent Grudziądza

Mariola Sokołowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Pawska 22-02-2008 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:46