herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 31/08 w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 31/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w związku  z § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765)

Zarządzam:

§ 1

Zobowiązuję gminne jednostki organizacyjne do stosowania zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

§ 2

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za udzielanie zamówień publicznych związanych z własną działalnością jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w granicach posiadanych upoważnień.

§ 3

Ustalam regulamin udzielania zamówień publicznych dla gminnych jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej do 14.000 euro określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do prowadzenia rejestru umów w sprawach zamówień publicznych zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2.

§ 5

Zobowiązuję Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do opracowania Regulaminu prac komisji przetargowej dla jednostek z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku Nr 3.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7

Kontrolę realizacji Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 188/04 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-02-2008 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:34