herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/10/08 zmieniająca Uchwałę Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz

Uchwała Nr XXI/10/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Grudziądz

          Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292).

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Grudziądz opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2007 r. Nr 40, poz. 615 opis granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk”, ul. Jaśminowa 2 otrzymuje brzmienie:
„Granice obwodu przebiegają od strony północnej od granic administracyjnych miasta obejmując ulice: Jaworowa, Osikowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego nr parzyste od 86 do końca oraz nr nieparzyste od 123 do końca, Astrowa, Irysowa, Goździkowa, Tulipanowa, Lipowa, Daliowa, Chryzantemowa, Margaretkowa, Liliowa, Słonecznikowa, Mieczykowa, Jaskrowa, wzdłuż granicy miasta ulicą Maciejkowa, Nasturcjową, dalej wzdłuż granicy miasta - początek ulicy Paderewskiego, wzdłuż granic administracyjnych miasta ulicami: Jesionowa, Modrzewiowa i od strony północnej zamykające się na granicach administracyjnych miasta.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-03-2008 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-05-2008 15:52