herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/17/08 w sprawie powołania radnej do składu osobowego komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza 2008-06-20 08:23
dokument Uchwała Nr XXI/16/08 w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza 2008-06-20 08:23
dokument Uchwała Nr XXI/15/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2008-06-20 08:23
dokument Uchwała Nr XXI/14/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2008-06-20 08:23
dokument Uchwała Nr XXI/13/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 2008-06-20 08:22
dokument Uchwała Nr XXI/12/08 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2008-05-28 07:53
dokument Uchwała Nr XXI/11/08 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego 2008-05-27 16:11
dokument Uchwała Nr XXI/10/08 zmieniająca Uchwałę Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz 2008-05-27 15:52
dokument Uchwała Nr XXI/9/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2008-05-27 15:38
dokument Uchwała Nr XXI/8/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 7 przy ul. Mikołaja z Ryńska 6 w Grudziądzu 2008-05-27 14:40
dokument Uchwała Nr XXI/7/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu 2008-05-27 14:37
dokument Uchwała Nr XXI/6/08 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądfzu, ul. Lipowa 33 2008-05-26 14:07
dokument Uchwała Nr XXI/5/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz 2008-05-26 14:06
dokument Uchwała Nr XXI/4/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-05-14 12:51