herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/12/08 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Uchwała Nr XXI/12/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

          Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz.1381)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1

Ustala się na terenie gminy - miasto Grudziądz strefę płatnego parkowania, określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się w strefie płatnego parkowania, o której mowa w § 1 opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej „opłatami”.
2. Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Ustala się, że opłata podstawowa za pierwszą godzinę parkowania wynosi 2,00 zł.
4. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat określa załącznik nr 2.

§ 3

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

§ 4

Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, w tym sposób pobierania opłat za parkowanie, nakładanie opłat dodatkowych oraz zasady ich obniżania, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 6

Traci moc uchwała nr XVI/125/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Grudziądza oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 164, poz. 2237, Nr 18, poz. 213, z 2006 r. Nr 88, poz. 1383 , z 2007 r. Nr 80, poz. 1249).

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-03-2008 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-05-2008 07:53