herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/13/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Uchwała Nr XXI/13/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218)

R a d a  M i e j s k a
u c h w a l a

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wdrażanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Toruński w latach 2008/2009 funkcji koordynatora zadań wynikających z Umowy, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-03-2008 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-06-2008 08:22