herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/16/08 w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza

Uchwała Nr XXI/16/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza

          Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 8 Uchwały Nr VIII/60/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 67, poz. 1099)

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

Odwołuje się ze składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza radną JOANNĘ IWANOWSKĄ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-03-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-06-2008 08:23