herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 64/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 64/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 29 lutego 2008 r.
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz § 14 pkt 4 Uchwały Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
 
Zarządzam:
 
§ 1
W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008., Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r., Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 5.02.2008.) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
1.
Dochody ogółem
393.060.821,00 zł
 
zastępuje się kwotą
393.074.823,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) dochody powiatu
190.912.418,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
190.926.420,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
 
- dotacje celowe na zadania własne
57.346.400,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
57.357.200,00 zł
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone
8.771.300,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
8.774.502,00 zł
 
 
 
 
 
2.
 
1) dochody bieżące
277.685.377,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
277.699.379,00 zł
 
 
 
 
 
3.
Wydatki ogółem
412.002.366,00 zł
 
zastępuje się kwotą
412.016.368,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) wydatki bieżące
279.544.225,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
279.558.227,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
115.992.153,00 zł
 
 
 
zastępuje się kwotą
116.025.871,00 zł
 
  1. W załączniku Nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.      W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.      W załączniku Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Grudziądza
/-/ Robert Malinowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 10-03-2008 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:51