herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 47/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 14 lutego 2008 r.
 
 
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, po. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zmiany z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880)
                                                              
 
        Zarządzam:
 
§ 1
 
Ustala się wynagrodzenie na podstawie umowy – zlecenia, za udział w posiedzeniu:
-       przewodniczący w wysokości 300,00 zł brutto,
-       członkowie komisji w wysokości 100,00 zł brutto.
 
§ 2
 
Obsługę finansową zapewnia Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/07 z dnia 07 listopada 2007r.).
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego oraz Skarbnikowi Miasta.
 
§ 4
 
Traci moc Zarządzenie Nr 68/06 Prezydenta Grudziądza z dnia 01 marca 2006 r.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 12-03-2008 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:41