herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych...

 

 

                                           Zarządzenie Nr   61/08   

                                        Prezydenta Grudziądza

                                                                                                   z dnia 22 lutego 2008 r.

 

 

 

 

w sprawie     wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych wraz z oprocentowaniem, wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW 15532 na rzecz  gminy miasto Grudziądz.

 

 

 

                 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach  wieczystych  i hipotece /Dz. U. z  2001 r. nr 124, poz.1361 z późn. zm./ 

 

 

Zarządzam:

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki w wysokości 1.666,00 złotych /słownie: jedentysiącsześćsetsześćdziesiątsześćzłotych/, wraz z oprocentowaniem w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski wpisanej w księdze wieczystej KW 15532 na rzecz gminy – miasto Grudziądz w celu zabezpieczenia nie zapłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gałczyńskiego, stanowiącej działkę 71/63 o powierzchni 58m2, wobec dokonania przez Państwa Janinę i Witolda Wysockich zapłaty całości ceny sprzedaży w wysokości 2.187,46 złotych  wraz z oprocentowaniem.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Kierownikowi   Wydziału   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§  3

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 20-03-2008 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-05-2008 08:50