herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu 2013-04-08 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2013-04-08 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-04-12 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-04-08 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/13 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu nad Wisłą. 2013-04-12 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/13 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2012 rok 2013-04-12 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-12 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Toruńskiej, częściowo zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-12 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-04-08 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Grudziądz na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 2013-04-26 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-04-12 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-04-03 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-04-03 08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/13 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-04-04 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-04-03 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/13 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 2013-04-03 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-04-03 07:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 96/13 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta Grudziądza 2013-03-27 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2013-04-03 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/13 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2013-04-03 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/13 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-03-29 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/13 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich (Osada Grud) celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz szkolenia zawodników wszystkich grup wiekowych w grę rugby 2013-03-29 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 94 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-27 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2013-03-27 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-03-27 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/13 zmieniające Zarządzenie w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2013-03-27 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/13 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z administracją zespoloną i niezespoloną, miejskimi służbami z terenu Grudziądza. 2013-03-29 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/13 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 13 i ul. Piotra Skargi 1, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Alei Sportowców 2013-03-15 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 82 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-27 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/13 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-03-15 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-27 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-03-15 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-15 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-03-15 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-03-08 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 14 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-03-15 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/13 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2013-03-07 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2013-03-27 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/13 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań służących realizacji w 2013 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2013-03-08 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-03-08 08:58