herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 193/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018020/6 na rzecz gminy - miasto Grudziądz

              ZARZĄDZENIE  NR 193/2013

           PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                                z dnia 12 czerwca 2013r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej  KW nr TO1U/00018020/6  na  rzecz  gminy - miasto Grudziądz

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz.1361, z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

 

    § 1.Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 5.104,50 złotych /słownie: pięćtysięcystocztery złote 50/100/ obejmującej należność główną w wysokości 3.403,00 zł wraz z oprocentowaniem od nieuiszczonej części opłaty naliczonej od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej  KW nr TO1U/00018020/6 na rzecz gminy – miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej, stanowiącej działkę nr 8/1 o powierzchni 182 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018020/6, wobec dokonania zapłaty całości w/wym opłaty  w wysokości 3.403,00 zł wraz z oprocentowaniem.

 

     § 2Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 13-06-2013 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-06-2013 13:26