herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 210/13 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 29824 na rzecz Skarbu Państwa

              ZARZĄDZENIE NR 210 /2013

             PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

          z dnia 26 czerwca 2013r.       

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej  KW 29824  na  rzecz  Skarbu Państwa

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2001 r. Nr 124, poz.1361, z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

 

    § 1.Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki przymusowej w wysokości 7.727,67 złotych /słownie:siedemtysięcysiedemsetdwadzieściasiedemzłotychsześćdziesiątsiedemgroszy/ wraz z oprocentowaniem w skali rocznej wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej KW 29824 na rzecz Skarbu Państwa, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu nie spłaconej  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Włodka, stanowiącej działki nr 1/23, nr 1/28 o łącznej powierzchni 187m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 29824, wobec dokonania zapłaty całości opłaty w wysokości 8.586,29 złotych wraz z oprocentowaniem.

 

     § 2Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 01-07-2013 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-08-2013 11:00