herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXI/11/08 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego

Uchwała Nr XXI/11/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego

          Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska
uchwala:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/26/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2000 r. (Dz. U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 62, poz. 506 z 13.09.2000r.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Aleksandrowicz 07-04-2008 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-05-2008 16:11