herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wycinka drzew od 01.05.2021 roku- decyzje wraz z dokumentami towarzyszącymi - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia od 2021 roku - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 14.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Jana III Sobieskiego 32 - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa dz. nr 41 obręb 106, przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. 2021-04-28 12:23
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 7/7, obręb 106 przy ul. Śniadeckich 2021-04-20 15:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Al. Sportowców 6 (dz. nr 157/55 ? obręb 141) w Grudziądzu 2021-01-26 15:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PVE 19 Sp. z o.o.- budowa farmy fotowoltaicznej (działki ewidencyjne nr 20/1, 20/4, 20/5, obręb 159) 2021-01-13 10:40
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 20/4 - obręb 090, położonej przy ul. Parkowej 20 w Grudziądzu 2021-01-11 15:19
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji z dnia 5 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. (działka ewidencyjna nr 261/2, obręb 163) 2021-01-05 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 stycznia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. (działka ewidencyjna nr 261/2, obręb 163) 2021-01-05 13:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 21 grudnia 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku oliwnik wąskolistny o obwodzie pnia 100 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki (dz. nr 75/58, obręb 060) w Grudziądzu. 2020-12-21 09:54
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 3/8 oraz 2/63 - obręb 132, położonej przy ul. Łęgi 5 2020-12-01 15:43
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 75/58 - obręb 060, położonej przy ul. Moniuszki 2020-12-01 12:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 4 listopada 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PVE 19 Sp. z o.o.- budowa farmy fotowoltaicznej 2020-11-05 15:20
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 5 października 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej 1C (dz. nr 51/117 obr. 100) w Grudziądzu. 2020-10-06 13:19
dokument Obwieszczenie Prezydent Grudziądza o wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 56 cm, żywotnik zachodni o obwodzie pnia 57 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskiej 78 (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu. 2020-09-29 16:00
dokument Obwieszczenie Prezydent Grudziądzao wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 63 cm, 61 cm i 51 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej, Chełmińskiej, Ciołkowskiego (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu 2020-09-29 15:58
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 48 - obręb 014, położonej przy ul. Tczewskiej w Grudziądzu 2020-09-18 07:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 56/10 - obręb 101, położonej przy ul. Kalinkowej 1C w Grudziądzu 2020-09-17 09:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 75/60 - obręb 060, położonej przy ul. Rapackiego w Grudziądzu 2020-09-15 13:55
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o przekazaniu dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do opinii Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020-09-15 11:34
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 51/117 - obręb 100, położonej przy ul. Bydgoska, Chełmińska, Ciołkowskiego w Grudziądzu. 2020-09-10 09:13
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 51/117 - obręb 100, położonej przy ul. Bydgoska, Chełmińska, Ciołkowskiego w Grudziądzu. 2020-09-10 09:09
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 rokuo wystosowaniu wezwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalarnia biomasy i paliwa alternatywnego?. 2020-08-28 11:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 21 sierpnia 2020 roku decyzji umarzającej postepowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej 1C (dz. nr 56/10, obręb 101) w Grudziądzu. 2020-08-25 07:54
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Kalinkowej 1C (dz. nr 56/10 obręb 101) w Grudziądzu. 2020-08-17 15:28
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 28/23, 03-938 Warszawa, na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2020-07-24 09:44
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinie dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- inwestycja PDC Industrial Center 107 Sp. z o. o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu 2020-07-24 09:43
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu 2020-07-21 12:15
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz 10/2, obręb 85 2020-07-21 12:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Piłsudskiego 44-50 (dz. nr 59/1, 59/36- obręb 026) w Grudziądzu. 2020-07-20 15:23
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczonej w projekcie: "Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 4, 10, 11/2, 12/4, 11/5, 11/11, 14, 38, 22/1, 22/2, 23/2, 24/2 w obrębie 120, działkach nr ewidencyjny 2, 5/1, 6/1 w obrębie 123, działakach nr ewidencyjny 6/11, 6/1, 7/1, 8/3, 10/1, 16/1, 17/3, 17/19, 20/5, 21/1, 28/1, 29/7, 29/9, 30/1 w obrębie 121 oraz działkach nr ewidencyjny 1, 3/5, 19/1, 2/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 40/1, 39/1, 38/1, 38/2, 3/6, 3/8, 3/10, 3/12, 4/1, 5/1, 7/1, 8/3, 9/1, 3033/8 w obrębie 122 przy ul. Rydygiera i Skowronkowej w Grudziądzu. 2020-07-15 13:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczonej w projekcie: "Budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 4, 10, 11/2, 12/4, 11/5, 11/11, 14, 38, 22/1, 22/2, 23/2, 24/2 w obrębie 120, działkach nr ewidencyjny 2, 5/1, 6/1 w obrębie 123, działakach nr ewidencyjny 6/11, 6/1, 7/1, 8/3, 10/1, 16/1, 17/3, 17/19, 20/5, 21/1, 28/1, 29/7, 29/9, 30/1 w obrębie 121 oraz działkach nr ewidencyjny 1, 3/5, 19/1, 2/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 40/1, 39/1, 38/1, 38/2, 3/6, 3/8, 3/10, 3/12, 4/1, 5/1, 7/1, 8/3, 9/1, 3033/8 w obrębie 122 przy ul. Rydygiera i Skowronkowej w Grudziądzu. 2020-07-15 13:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Rapackiego 38 (dz. nr 75/60- obręb 060) w Grudziądzu. 2020-07-06 12:05
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rzedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85 2020-06-08 20:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85 2020-06-08 20:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 5 czerwca 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kulerskiego 22 (dz. nr 2/121 obr. 133) w Grudziądzu. 2020-06-08 08:26
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2020-05-15 14:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2020-05-15 14:43
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. 2020-05-04 09:47
dokument Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OPEC-INEKO Sp. z o.o. 2020-05-04 09:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu, przy ul. Budowlanych 7 o jednostkę kotłową biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji, na działkach nr 8/2, 8/6, 9/2, 10/2, 10/6 i 11/2, obręb 85 w Grudziądzu 2020-05-04 09:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Rydygiera i Skowronkowej w Grudziądzu- CCGT Grudziądz Sp. z o.o. 2020-04-09 12:15
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DMA Recykling Magdalena Niedzielska dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów przy ul. Droga Topolowa 2020-04-09 12:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DMA Recykling Magdalena Niedzielska dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów przy ul. Droga Topolowa 2020-04-09 12:07
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy Kulerskiego 22 (dz. nr 2/121 - obręb 133) w Grudziądzu. 2020-03-27 12:56
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla VANTAGE Sp. z o.o. Sp. k. na budowę stacji paliw na terenie działek 8/6, 8/2, 5/2, obręb 69 w Grudziądzu 2020-03-27 11:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DMA RECYKLING Magdalena Niedzielska ul. Droga Topolowa Grudziądz 2020-03-16 11:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 28/23, 03-938 Warszawa 2020-03-16 11:13
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12 marca 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku oliwnik wąskolistny o obwodzie pnia: - 85 cm, śliwa domowa o obwodach pni: - 41,53 cm, - 28,33 cm, z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 54 (dz. nr 7/19), obręb 106 w Grudziądzu. 2020-03-13 12:20
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12 marca 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku oliwnik wąskolistny o obwodzie pnia: - 64 cm, z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 14 (dz. nr 20/17), obręb 106 w Grudziądzu. 2020-03-13 12:20
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12 marca 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku oliwnik wąskolistny o obwodzie pnia: - 149 cm, śliwa domowa o obwodach pni: - 46 cm, - 40 cm, - 42,42 cm, - 64 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 28 (dz. nr 20/13), obręb 106 w Grudziądzu 2020-03-13 12:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12 marca 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia: - 54 cm, z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 35 (dz. nr 41), obręb 106 w Grudziądzu. 2020-03-13 12:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 82 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 30 (dz. nr 2/71, obręb 132) w Grudziądzu. 2020-02-25 12:17
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała o obwodzie pnia 99 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 30 (dz. nr 2/71, obręb 132) w Grudziądzu. 2020-02-25 12:16
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 54 (dz. nr 7/19 obręb 106) w Grudziądzu. 2020-02-20 09:47
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 14 (dz. nr 20/17 obręb 106) w Grudziądzu 2020-02-20 09:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 28 (dz. nr 20/13 obręb 106) w Grudziądzu. 2020-02-20 09:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 35 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu. 2020-02-20 09:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Hallera 54-58 (dz. nr 2/13 obręb 115) w Grudziądzu. 2020-02-19 10:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Jana III Sobieskiego (dz. nr 2/71 obręb 132) w Grudziądzu. 2020-02-04 11:01
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Jana III Sobieskiego (dz. nr 2/71 ? obręb 132) w Grudziądzu. 2020-02-04 11:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Stobeusza (dz. nr 56/14 obręb 098) w Grudziądzu. 2020-01-30 15:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z części terenu kompleksu wojskowego 1451 "Cytadela" w Grudziądzu do rzeki Wisły zlokalizowanej na działce nr 7, obręb Grudziądz. 2020-01-28 07:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 2020-01-03 12:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew (ul. Wyzwolenia 1). 2019-12-18 12:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Nauczycielskiej 10 (dz. nr 21/606 obręb 118) w Grudziądzu 2019-12-12 14:29
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań 2019-12-11 08:18
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zakupie infrastruktury B+R, zakupie rozwiązania patentowego wraz z pracami budowlanymi oraz długotrwałe prowadzenie procesów B+R celem opracowania prototypowej instalacji i technologii do procesów termolizy na terenie przy ul. Parkowej 23d w Grudziądzu 2019-12-11 08:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9 obręb 106) w Grudziądzu 2019-11-28 07:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu. 2019-11-28 07:47
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Chłodni Iglotex Grudziądz Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą oraz boksami na odpady i dokiem na przyczepę przy ul. Kustronia 13 2019-11-26 15:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy DMA RECYKLING Magdalena Niedzielska 2019-11-26 15:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Stowarzyszenie "Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia RP" praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 21 stycznia 2013 roku, znak: GK-I.6341.22.2012 2019-09-19 13:18
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych , miejskich wodociągów w Grudziądzu, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Unia Sp. z o.o. w Grudziądzu, przy ul. Szosa Toruńska 32-38. 2019-08-19 09:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 2019-07-24 08:28
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 12 lutego 2010 r., znak: OS.6223-2/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód podziemnych dla potrzeb ogrzewania budynku mieszkalnego. 2019-07-23 12:12
dokument Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, reprezentowanego przez Pana Władysława Kołybskiego - Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu postępowania w sprawie potwierdzenia przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej zlokalizowanej na dz. nr ew. 7 obr. 134 w Grudziądzu oraz dz. nr ew. 72/6 obr. Rozgarty, gm. Grudziądz, udzielonego decyzją Prezydenta Grudziądza z dnia 25 stycznia 2016 r., znak: GK-I.6341.13.2015, Kujawsko - Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w którego prawa i obowiązki wystąpiło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 2019-07-23 09:12
dokument Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód- wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu produkcyjnego POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej w Grudziądzu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Grudziądza z dn. 8 sierpnia 2016 roku, znak: GK-I.6341.9.2016 2019-07-04 15:25
dokument Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do Kanału Trynka zlokalizowanego na dz. nr 99, obr. 0050 system zamkniętej kanalizacji deszczowej poprzez dwa wyloty z terenu odwodnionych zlewni Z-1 oraz zlewni Z-2 obejmujących działki o nr ewidencyjnych: 27/1, 28/2, 29/2, 30/2 i 31/2, obr. 0036 na terenie Rejonu Dystrybucji Grudziądz- Energia Operator SA Oddział w Toruniu z siedzibą w Gdańsku w ramach usług wodnych. 2019-07-04 15:03
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla SITS INDUSTRY Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji włókniny oraz linii do napełniania poduch w nowo wydzielanym pomieszczeniu produkcyjnym zlokalizowanym w istniejącym budynku produkcyjnym nr 2 na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych numer 5/7 oraz 5/10, obręb 18, przy ul. Droga Graniczna 10 w Grudziądzu 2019-05-28 09:41
dokument Decyzja umarzająca postępowanie dla ?INWESTMIX? Spółka z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego 2019-05-17 09:20
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego o wydajności maksymalnej 80 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, techniczną i drogową przy ul.Chełmińskiej 117C na działkach nr 2/8, 3/1, 3/4 obręb 112 w Grudziądzu oraz zawiadamia, że dnia 23 kwietnia 2019 roku podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 2019-05-15 13:59
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek OPEC-INEKO Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego obejmującej udzielenie odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych 2019-05-08 09:26
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Hydro-Vacuum S.A. dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku metali i szkła w instalacji odlewniczej 2019-05-07 08:26
dokument Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego o wydajności maksymalnej 80 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, techniczną i drogową przy ul.Chełmińskiej 117C na działkach nr 2/8, 3/1, 3/4 obręb 112 w Grudziądzu oraz zawiadamia, że dnia 23 kwietnia 2019 roku podjął z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 2019-04-23 14:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z nieruchomosci przy ul. Śniadeckich 40 (dz. nr 22, obr 106) w Grudziądzu 2019-04-19 09:13
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. R. Milczewskiego - Bruna 3 (dz. nr 42/32, obr 028) w Grudziądzu 2019-04-12 12:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Parkowej 34 (dz. nr 11/243, obr 086) w Grudziądzu 2019-04-12 12:20
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Roty grudziądzkiej 5 (dz. nr 2/4, obr 009) w Grudziądzu 2019-04-12 12:19
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaPrzedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ?SOLO?- Bożena Wiśniewska 2019-04-08 12:06
dokument Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, reprezentowanego przez Pana Władysława Kołybskiego - Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Prezydenta Grudziądza z dnia 25 stycznia 2016 roku, znak: GK-I.6341.13.2015. 2019-04-05 07:18
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Roty Grudziądzkiej 2 (dz. nr 61/1, obr 008) w Grudziądzu 2019-04-04 14:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Śniadeckich 40 (dz. nr 22, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-28 09:53
dokument Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sławomira Zamroch - Prezesa Zarządu firmy Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parkowej 56, 86 - 300 Grudziądz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci ujęcia wód powierzchniowych z pompownią wody, na terenie działki nr 21/744, obręb 118, miasto Grudziądz oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód powierzchniowych z cieku o nazwie Rów Hermana, na cele produkcyjne przedmiotowego zakladu. 2019-03-28 08:47
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 18 marca 2019 roku o wystąpienie o uzgodnienie oraz opinie dla realizacji przedsięwzięcia w sprawie JWL Investment S.A. 2019-03-27 09:48
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji projektu badawczego pn. ?zakup infrastruktury B+R, zakup rozwiązania patentowego wraz z pracami budowlanymi oraz długotrwałe prowadzenie procesów B+R celem opracowania prototypowej instalacji i technologii do procesów termolizy? na terenie przy ul. Parkowej 23d w Grudziądzu w 2019-03-27 09:43
dokument Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej MWiO Sp. z o.o. ścieków przemysłowych z PSZOK Grudziądz 2019-03-21 15:27
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 18 marca o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-03-19 15:23
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Korczaka 7 (dz. nr 20/29, obr 106) i przy ul. Korczaka 11 (dz. nr 20/28, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:33
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Śniadeckich 14 i 20 (dz. nr 20/17, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Korczaka 5 (dz. nr 20/20, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Korczaka 15 (dz. nr 20/26, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Śniadeckich 27,29,31 (dz. nr 41, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 14 marca 2019 r. decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Śniadeckich 36 (dz. nr 20/13, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 13 marca 2019 r. decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z nieruchomosci przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9, obr 106) w Grudziądzu 2019-03-15 14:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Śniadeckich 36 (dz. nr 20/13, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzew przy ul. Korczaka 5 (dz. nr 20/20, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:20
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzew przy ul. Korczaka 7 (dz. nr 20/29, obr 106) oraz przy ul. Korczaka 11 (dz. nr 20/28, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Korczaka 15 (dz. nr 20/26, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzew przy ul. Śniadeckich 27,29,31 (dz. nr 41, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie usunięcia drzew przy ul. Śniadeckich 14 (dz. nr 20/17, obr 106) w Grudziądzu 2019-02-20 12:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na granicy dwóch neruchomości przy ul. Al. Sportowców (dz. nr 157/2,dz. nr 157/55 obr. 141) w Grudziądzu 2019-02-06 09:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Rydygiera 3(dz. nr 8/11, obr 121) w Grudziądzu 2019-02-01 10:10
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Al. Sportowców 8 w Grudziądzu 2019-01-14 11:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Rydygiera 3 w Grudziądzu 2019-01-10 14:44
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Panattoni Europe Sp. z o.o. 2018-12-20 11:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa rosnacego przy ul. Droga Pomorska (dz. nr 153/5, obreb 141) w Grudziądzu 2018-12-18 09:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Stobeusza 1 (dz. nr 56/14, obr. 098) w Grudziądzu 2018-12-17 08:32
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz odmowie udzielnia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 8 (dz. nr 20/16, obr. 106) w Grudziądzu 2018-11-29 07:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Stobeusza (dz. nr 56/14, obr. 098) w Grudziądzu 2018-11-28 09:07
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Droga Pomorska w Grudziądzu 2018-11-22 13:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 1-3 (dz. nr 28/5, obr. 014) w Grudziądzu 2018-11-29 07:51
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 8 w Grudziądzu 2018-11-07 10:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2 (dz. nr 38/43, obr. 101) w Grudziądzu 2018-11-29 07:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Kołłątaja 1-3 w Grudziądzu 2018-10-26 08:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu 2018-10-16 08:41
dokument Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla ELDOM Sp. z o.o. 2018-10-16 08:36
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. J. III Sobieskiego (dz. nr 2/81, obręb 132) w Grudziądzu 2018-10-10 09:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy przy ul. Piłsudskiego 11 w Grudziądzu 2018-09-07 09:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nauczycielskiej 12 (dz. nr 21/574, obr. 118) w Grudziądzu 2018-09-06 14:24
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 30 sierpnia 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-09-03 07:52
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2018-09-03 07:49
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-08-10 10:35
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-26 10:15
katalog - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 nr. deczyji zezwalajacej na usunięcie drzewa gatunku jarzab pospolity z terenu nieruchomości przy ul. Elbląskiej 2 w Grudziądzu 2018-07-18 13:06
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kustronia 5 w Grudziądzu 2018-07-12 12:02
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu 2018-07-12 11:35
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji odmawiajacej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego przy ul. Warszawskiej (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu 2018-04-20 12:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Droga Kujawska 1 (dz. nr 157/56, obr 141) w Grudziądzu 2018-03-26 13:40
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Droga Kujawska 1 (dz. nr 157/56, obręb 141) w Grudziądzu. 2018-03-15 13:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu 2018-02-14 13:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Korczaka 27 w Grudziądzu 2018-02-02 08:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usuniecie drzew rosnacych na terenie nieruchomosci przy ul. Warszawskiej 17 (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu 2018-02-01 11:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu. 2018-01-31 07:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/601, obreb 118 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 17 w Grudziądzu. 2018-01-19 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Korczaka 27 2018-01-12 09:03
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni "auto spa Robert Krawiecki" przy ul.Narutowicza w Grudziądzu 2017-12-18 09:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Hermana wód opadowych i roztopowych oraz ścieków z myjni samochodowych zlokalizowanych na terenie bazy PKS Grudziądz Sp. z o.o. 2017-12-14 15:14
dokument Informacja o wszczęciu postepowania na wniosek Global - Bet w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 4 stawów rybnych do produkcji ogrodniczej 2017-12-14 14:31
dokument informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakłądu Unia sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów technologicznych z istniejącej studni zlokalizowanej na terenie zakałdu (dz. nr 11/1, obręb 133) w Grudziądzu 2017-12-14 10:57
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Korczaka 5 w Grudziądzu 2017-12-12 13:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Jackowskiego 44 9dz. nr 6, obr 106) w Grudziądzu 2017-12-11 13:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw działkowych dla ROD "Energetyk" 2017-12-05 14:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb podlewania upraw dla ROD "HYDROGEOWIERT" przy ul.Polnej 2017-12-05 07:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 1 w Grudziądzu 2017-11-22 13:47
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Królewskiej 8 w Grudziądzu 2017-11-22 13:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Hallera 54-58 w Grudziądzu 2017-11-21 09:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Grudziądza W sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Hallera 54-58 2017-11-06 13:31
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Królewskiej 8. 2017-11-06 13:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wyzwolenia 1. 2017-11-06 13:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Legionów 79 - 81 w Grudziądzu 2017-10-12 14:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądza - aktualizacja" 2017-10-05 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ul. Legionów 79-81 w Grudziądzu 2017-09-28 15:15
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawiadamiające wszystkie strony, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja. 2017-08-25 08:13
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Tarpnieńskiego wód opadowych z terenu Poczty Polskiej przy ul.Łyskowskiego w Grudziądzu 2017-08-16 07:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na ternie przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu 2017-08-07 10:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu. 2017-07-20 07:32
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w srawie informacji o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Sobieskiego 32 w Grudziądzuu 2017-07-18 09:47
dokument OBWIESZCZENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Miejskich 2017-07-13 12:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziadza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ul. Sobieskiego 32 w Grudziadzu. 2017-06-22 11:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcie dzrew i krzewów rosnących przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu 2017-06-14 15:17
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Droga Mazurska 8 w Grudziądzu 2017-06-07 13:32
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Tarpnieńskiego wód opadowych lub roztopowych z parkingów o dachów obiektów zlokalizowanych przy ul.Rapackiego 19 2017-05-29 11:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawieraących substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni i pawilonów handlowych przy ul.Rapackiego 19. 2017-05-29 11:58
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Droga Mazurska 8a-d w Grudziądzu 2017-05-19 13:58
dokument Informacja w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ruruciągu na terenie dz. nr 45/1 obreb 162, położonej przy ul. Różanej w Grudziądzu. 2017-04-26 10:17
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z dwóch myjni samochodowych przy ul.Magazynowej w Grudziądzu 2017-04-20 08:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 kwietnia 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2017-04-05 13:22
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze Stacji Paliw LOTOS 2017-03-23 12:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Sobieskiego 40 w Grudziądzu. 2017-03-20 11:46
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Sobieskiego 13 w Grudziądzu. 2017-03-20 11:45
dokument Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Kalinkowej 2017-03-20 11:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ul. Moniuszki 22 - 28 w Grudziądzu. 2017-03-13 11:08
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania obiektów Laboratorium Fotograficznego CEWE Sp. z o.o. przy ul. Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu na zakład recyklingu tworzyw sztucznych LAURENCE Rafał Mielniuczuk w Grudziądzu. 2017-02-20 07:52
dokument Informacja o wszczęciou postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Grudziądzkiego na odwodnienie drogi powiatowej nr 1378C na odcinku Grudziądz-Gać. 2017-02-07 09:03
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Zakład Produkcyjny SITS INDUSTRY Sp. z o.o. w Grudziądzu na działkach nr 5/7 i 5/10 przy ulicy Droga Kurpiowska/Droga Graniczna w Grudziądzu" na terenie działek nr: 5/7 i 5/10 ? obręb 18 w Grudziądzu. 2017-01-24 13:35
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-01-11 09:53
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich ?PUM? Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cegielnianej 4, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:51
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:49
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej przy ul.Wyspiańskiego 27 2017-01-10 12:55
dokument Obwieszczenie SKO 2016-12-23 10:03
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakłąd Produkcyjny SITIS INDURSY Sp. z o.o. w Grudziadzu na działkach nr 5/7 i 5/8 obręb 18 przy ul. Droga Kurpiowska/ Droga Graniczna w Grudziądzu.przy ul. Droga 2016-12-14 14:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki na Kanale Trynka w ciągu ulicy Lipowej w Grudziądzu 2016-11-29 07:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. dot. ?Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy-miasto Grudziądz? . 2016-11-24 14:41
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 20/1, 20/4, 20/5 obręb 159 gmina-miasto Grudziądz. 2016-11-22 11:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 2016-11-21 09:48
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki przez rzekę Maruszę na terenie dz. nr 35, obręb 122 w Grudziądzu. 2016-11-03 13:41
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odwadnianie ścieżki rowerowej i drogi w ulicy Jaśkółczej 2016-10-28 07:43
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odwodnienie ścieżki rowerowej i drogi w ulicy Dębowej 2016-10-28 07:42
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie udzielenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul.Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego. 2016-10-28 07:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni na terenie ROD "Nad Rudniczanką" na potrzeby podlewania upraw działkowych 2016-10-14 13:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych odwadniających drogę i ścieżkę rowerową oraz wprowadzanie ścieków do rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Waryńskiego w Grudziądzu 2016-10-14 12:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 stawów rekreacyjnych w rejonie ulicy Miłoleśnej 2016-09-27 08:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 zbiorników ziemnych, 12 wylotów kanalizacyjnych i wprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych 2016-09-27 08:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowy wraz z jego przebudową oraz rozbudową przy ulicy Lipowej 9 w Grudziądzu. 2016-09-14 15:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2016-08-24 13:30
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu dotyczące uchylenia w całości decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Grudziądza przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy skrzyżowaniu ulic Kwidzyńskiej i Paderewskiej w Grudziądzu 2016-08-24 09:03
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz" 2016-08-18 10:43
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Tarpno za pomocą jazu na Kanale Trynka 2016-08-02 15:09
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Rządz za pomocą zastawki na rzece Maruszy 2016-08-02 15:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Tarpno za pomocą jazu na Kanale Trynka 2016-08-02 14:59
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych ogrodu ze studni zlokalizowanej na terenie dz.nr 1/8, obreb 135 w Grudziądzu. 2016-08-02 12:40
dokument Podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 1 czerwca 2016 roku, znak GK-I.6220.7.2016 postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja". 2016-08-02 13:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych z zakładu POLMLEK Grudziadz Sp. z o.o. 2016-07-28 15:11
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-07-12 11:41
dokument Zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie na wniosek z dnia 03 sierpnia 2015 r. Pani Joanny Łukaszewskiej, firma Lacerta Analizy Środowiskowe, ul. 10 lutego 33, pokój 511, 81-364 Gdynia, działającej z pełnomocnictwa: Pianti Harvest & Weinberger Capital Support Sp. z o.o., ul. Norwida 2/211, 80-280 Gdańsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji zakładu recyklingu ? termokatalicznego przetwarzania odpadów sztucznych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 261/8 w Grudziądzu. 2016-07-01 12:43
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejących zabudowań produkcyjno-magazynowych na terenie Zakładu Produkcji Cukierniczej WISŁA, na działkach nr 24/58, 24/60, 24/62, 24/64, 24/65, 24/85, 24/88, 24/90, 24/101 obręb 138 w Grudziądzu przy ulicy Por. Krzycha 1. 2016-07-01 12:40
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rumowiska wleczonego ? piasku z koryta rzeki Wisły z czterech pól w km 831+900-832+000, 833+530-833+630, 835+270-835+370, 835+650-835+750 o powierzchni 3.000 m2 każda, razem 12.000 m2, z przeładunkiem na brzegu w prawym km 832+850. 2016-06-10 07:52
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja? na środowisko. 2016-06-01 09:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie "Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-06-01 07:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 maja 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja?, oraz ustaleniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 2016-05-20 07:35
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im.Elizy Orzeszkowej przy ul.Polnej w Grudziądzu 2016-05-11 13:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja". 2016-04-28 08:43
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Składu Opału w Grudziądzu ul. Dębowa (dz. nr 126 i 127/1 obr 155) do ziemi (studnie chłonne). 2016-04-26 12:05
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z Wytwórni Octu i Majonezu OCETIX 2016-03-23 13:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Grudziądzkiej Spóldzielni Mleczarskiej w Grudziądzu 2016-03-17 08:29
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanalu Głównego w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej (zwanej starym czerpakiem) 2016-03-14 07:59
dokument Obwieszczenie 2016-02-17 11:12
dokument OBWIESZCZENIE - INFORMACJA Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo?. 2016-02-05 09:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o udzieleniu Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz piętrzenie wód tego kanału 2016-01-29 07:53
dokument Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowychi roztopowych do rowu wzdłuż ul.Łukasiewicza 2016-01-21 12:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania 2016-01-14 14:06
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla przy ulicy Dębowej 10 w Grudziądzu. 2016-01-11 10:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłącza kablowego SN ? 15 kV pod dnem Kanałem Trynka w km 4 + 850 (dz. nr 1, obręb 163). 2015-12-18 12:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej i piętrzenie wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej 2015-11-19 11:39
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę budowli piętrzącej i piętrzenie wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej 2015-11-19 11:37
dokument Informacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków komunalnych ul.Królowej Jadwigi 33 (dz. nr 23 obr.6) 2015-10-15 15:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 13 października 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie zdolności retencyjnych Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz. 2015-10-13 11:14
dokument Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na wniosek Pani Joanny Łukaszewskiej, firma Lacerta Analizy Środowiskowe, ul. 10 lutego 33, pokój 511, 81-364 Gdynia działającej z pełnomocnictwa: Pianti Harvest & Weinberger Capital Support Sp. z o.o., ul. Norwida 2/211, 80-280 Gdańsk, dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji zakładu recyklingu ? termokatalicznego przetwarzania odpadów sztucznych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 261/8 w Grudziądzu. 2015-08-19 09:15
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących ze Stacji Paliw STATOIL ul. Piłsudskiego 2 2015-08-05 12:34
dokument Podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2014, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo. 2015-07-16 08:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej przy ul.Południowej 2015-07-08 14:26
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągu przez Kanał Trynka w km 8+630 (dz. nr 3 obr. 159), przy ulicy Szarotkowej. 2015-06-29 08:47
dokument Informacja o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizaowanej na Stacji ORLEN przy ul.Chełmińskiej 173 2015-06-25 15:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej MrGarden w Grudziądzu wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. 2015-05-20 10:31
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Trynka wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej i Zakładu Pellet 2015-05-05 10:50
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej Dn 500 w kierunku O/M Strzemięcin od komory KL1 do K69/1. 2015-04-28 14:21
dokument Informacja - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 2015-04-10 11:19
dokument Informacja 2015-03-17 09:07
dokument Informacja 2015-02-27 15:01
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2014 informujące o wydaniu postanowień o ustaleniu zakresu raportu oraz zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo. 2015-01-28 13:17
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 19 grudnia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo 2014-12-19 11:44
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. przy ulicy Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu przedsięwzięcia pn. Budowa kolektora wody surowej i rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody do stacji uzdatniania wody. 2014-12-19 11:42
dokument wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci gazu średniego ciśnienia pod Kanałem Trynka (dz. nr 64, obręb 15) 2014-12-09 10:09
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Lakiernia frontów meblowych na działce nr 10/17 obr. 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu?. 2014-11-25 11:25
dokument Informacja 2014-10-27 14:41
dokument Informacja o wszczęciu postępowania ws pozwolenia wodnoprawnego na przejście przez Rów Herrmana sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej. 2014-09-15 15:10
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Cegielnianego wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi przy ul.Kwidzyńskiej oraz wykonanie wylotu kanalizacyjnego w hm 31+80. 2014-08-29 09:48
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w obiekcie Elektrowni CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowanych w Grudziądzu. 2014-08-18 12:28
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi dla Elter Networks Toruń SA. 2014-07-30 10:17
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Masmal Dairy Spółka z o.o. o nową linię technologiczną do suszenia serwatki, na działce nr 8/146 obręb 137 przy ulicy Magazynowej 8 w Grudziądzu. 2014-07-08 09:29
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Grudziądz na działce nr 85 obręb 159 przy ulicy Szarotkowej 1a, planowanego przez ERMET RECYKLING, Patryki 60 k/Olsztyna, 11-030 Purda 2014-06-17 11:45
dokument Obwieszczenie o wygaśnięciu punktu III. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 czerwca 2010 r. znak GK.I.7624-1-5/2010, wydanej z upoważnienia Prezydenta Grudziądza przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w sprawie nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu w rejonie ogródków działkowych tj. w km 2+580 po stronie wschodniej planowanej inwestycji. 2014-04-15 09:03
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu o obiekty produkcyjno - magazynowe i techniczne wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu ulica Parkowa 56. 2014-04-02 13:28
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Separacja tworzyw sztucznych wraz z rozdzieleniem na frakcję lekką i ciężką oraz mielenie tworzyw w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 1/1 przy ulicy Maciejkowej 6 w Grudziądzu – inwestor LAURECE Rafał Mielniczuk z siedzibą przy ulicy Dębowej 26 w Grudziądzu. 2014-03-19 08:19
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Trynka wód opadowych i roztopowych z terenu Browary Grudziądz przy ul. Sikorskiego 35 w Grudziądzu i wykonanie wylotów kanalizacyjnych 2014-01-23 15:03
dokument Informacja 2013-12-10 17:07
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-11-19 11:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-10-30 09:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wydania postanowienia znak GK-I.6220.30.2013 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-10-30 09:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 października 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie-Grudziądz Strzemięcin-Żur 2013-10-22 09:39
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie lakiernio-blacharni przy ulicy Por. Krzycha 2 w Grudziądzu. 2013-10-22 09:38
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kompleksu wojskowego przy ul.Legionów do Kanału Trynka 2013-10-17 11:11
dokument Informacja o wczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji będącej własnością MWiO ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego 2013-09-23 08:13
dokument Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin - Żur, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. 2013-09-18 08:42
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Remont linii 110 kV Warlubie ? Grudziądz Strzemięcin ? Żur. 2013-09-18 08:41
dokument Przesłanie wniosku oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. 2013-09-18 08:40
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2013-09-18 08:38
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy do 1999920 W, wrazz przyłączem elektroenergetycznym na działkach ewidencyjnych nr 119/1 i 121/2 w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki. 2013-09-06 09:20
dokument Informacja 2013-08-16 14:54
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na fragmencie działki 8/23 obręb 137 przy ulicy Składowej 2013-07-29 13:09
dokument Informacja 2013-07-23 11:13
dokument Informacja 2013-07-23 11:12
dokument Informacja 2013-07-15 08:26
dokument Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb spółki ze studni nr 1 (dz. nr 4/7, obręb 84) zlokalizowanej przy ul.Droga Łąkowa 59 a w Grudziądzu. 2013-07-08 14:26
dokument Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb spółki ze studni nr 1 (dz. nr 4/7, obręb 84) zlokalizowanej przy ul.Droga Łąkowa 59 a w Grudziądzu. 2013-07-08 14:25
dokument Postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód Kanału Trynka dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej 2013-06-12 14:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-06-10 08:16
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali montażowej na terenie zakładu Venture Industries Sp. z o.o. Oddział Grudziądz przy ulicy Lotniczej 21A w Grudziądzu. 2013-06-10 08:15
dokument Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu - etap : Monitoring Starego Miasta " 2013-05-23 14:11
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście nad krytym odcinkiem Rowu Hermana przy ul.Droga Łąkowa rurociągiem ciepłowniczym 2013-03-26 09:42
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście przez Kanał Trynka w km 1+106 przy ul.Młyńskiej-Nad Trynką w Grudziądzu (dz. 34/3 obr. 37) gazociągu średniego ciśnienia dla zasilania Zakładu Karnego Nr 1 2013-03-13 11:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw LOTOS nr 207 przy ul.Chełmińskiej 117 w Grudziądzu 2013-03-12 15:04
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska pochodzących z Samoobsługowego Domu Towarowego real,- przy ul.Południowej 8 w Grudziądzu 2013-02-27 15:25
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia ENERGA - OPERATOR SA pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód Kanału Trynka ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Rejonu Dystrybucji Grudziądz przy ul. C.Skłodowskiej 2013-02-04 07:50
dokument informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2013-01-17 10:56
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzystanowiskowego budynku warsztatu naprawy samochodów ciężarowych wraz z wydzieloną częścią biurową, handlową, magazynową oraz socjalną na działkach nr 23/12 i 23/13 obręb geodezyjny Grudziądz w miejscowości Grudziądz przy ulicy Droga Mazowiecka. 2013-01-15 09:58
dokument nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z rzeki Maruszy w km 5+350 (dz. nr 24/2, obr. 145) dla potrzeb nawadniania ogródków działkowych - ROD im. XX-lecia. 2013-01-08 14:09
dokument Informacja o wszęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji będącej własnością MWiO Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe, zbieranych wewnętrzną siecią kanalizacyjną Wojskowych Zakładów Uzbrojenia 2012-12-21 13:04
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu. 2012-12-05 12:06
dokument Umorzenie postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu. 2012-11-08 11:20
dokument Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i ropztopowych do Rowu Hermana 2012-11-05 10:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-11-07 08:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na budynek o funkcji usługowo-magazynowej wraz z dobudową rampy oraz części budynku na funkcję produkcyjną (rozbiór kurczaka) na działce nr 12/49 obręb 63 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. 2012-10-26 13:54
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56. 2012-10-26 13:51
dokument Informacja o wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Stacji Obsługi Nr 1 w Grudziądzu przy ul.Paderewskiego 29 do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 13:13
dokument Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na cieku Rów Hermana (dz. nr 7, obręb 119) w Grudziądzu. 2012-10-26 13:08
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu filii zakładu w Grudziądzu przy ul.Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 11:41
dokument Infomacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowych oraz blacharni z lakiernią zlokalizowanych przy ulicy Magazynowej 1 w Grudziądzu do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 2012-10-26 11:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu projektowanego parkingu przy Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu do Rowu Hermana oraz wykonanie (2 szt.) i likwidacja (1 szt.) wylotów. 2012-10-26 11:38
dokument Obwieszczenie o przesłaniu do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wniosek strony oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu" 2012-10-22 14:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu". 2012-10-22 14:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu". 2012-10-22 14:51
dokument Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz" 2012-10-22 14:42
dokument Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu". 2012-10-22 14:52
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA ODPROWADZANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z TERENU CH UNIA PARK W GRUDZIĄDZU DO ROWU HERMANA 2012-08-29 14:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu zakładu do kanalizacji miejskiej. 2012-08-23 08:24
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej przerobu papieru i tektury wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Schumacher Packaging ? Zakład Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 56". 2012-08-17 13:09
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zastawki i piętrzenie wód rowu przy ul.Polnej dla potrzeb stawów rybnych 2012-08-16 11:06
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-08-13 08:25
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu" 2012-08-13 08:20
dokument OBWIESZCZENIE o przesłaniu do organów opiniujących wniosku strony oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego na osiedlu Rządz w Grudziądzu" 2012-08-07 09:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kruczkowskiego osiedle Rządz w Grudziądzu" 2012-08-07 09:33
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z UL. PADEREWSKIEGO W GRUDZIĄDZU 2012-07-20 14:32
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-07-11 08:22
dokument Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2012-07-02 15:21
dokument Obwieszczenie o wydania postanowienia z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu?. 2012-06-28 08:46
dokument Obwieszczenie o nałożeniu postanowieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. znak GK-I.6220.7.2012 obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu?. 2012-06-28 08:45
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE DO ROWU HERMANA WÓD OPADOWYCH ROZTOPOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. RAPACKIEGO 22 W GRUDZIĄDZU 2012-06-12 08:56
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MICKIEWICZA W GRUDZIĄDZU 2012-05-23 14:46
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z terenu magazynu artykułów spożywczych i budynku socjalno-biurowego /dz. nr 7/16, obręb 19/ ścieków bytowych do ziemi, ścieków deszczowych do Rowu Hermana ?A? /dz. nr 19, obręb 70/ oraz wykonanie urządzenia wodnego ? wylotu 2012-04-27 13:50
dokument Informacja o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków dla Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej 2012-04-19 13:06
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA PRZEJŚCIE GAZOCIĄGU NISKIEGO CISNIENIA PRZEZ RÓW HERMANA "a" POD PZREPUSTEM PRZY UL. KUNICKIEGO W GRUDZIĄDZU 2012-03-30 10:07
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zbieranie, sortowanie, belowanie i magazynowanie odpadów opakowaniowych przy ulicy Mieczykowej 4" 2012-03-14 14:41
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB POMPY CIEPŁA ORAZ ODPROWADZENIA WÓD DO GRUNTU DZ NR 24/7 OBR 154 W GRUDZIĄDZU 2012-01-26 09:34
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WPROWADZANIE DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 2012-01-18 07:49
dokument POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE 4 STAWÓW RYBNYCH W GRUDZIĄDZU 2012-01-17 08:35
dokument DECYZJA śRODOWISKOWA "mODERNIZACJA OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W RUDNIKU" 2012-01-09 14:48