herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądza - aktualizacja" 2017-10-05 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 5 kwietnia 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz" 2017-04-05 13:22
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska z siedzibą przy ulicy Droga Graniczna 29, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz 2017-01-11 09:53
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich ?PUM? Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Cegielnianej 4, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:51
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz. 2017-01-11 09:49
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. dot. ?Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy-miasto Grudziądz? . 2016-11-24 14:41
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie "Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy - miasto Grudziądz" 2016-06-01 07:45