herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 38/15 w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

ZARZĄDZENIE NR 38/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 5 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

            Na podstawie § 11 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/33/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 marca 2005 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję stypendialną do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w następującym składzie:

  1. Joanna Marciniak - inspektor Wydziału Edukacji - przewodniczący,
  2. Marzena Makowska - radna Rady Miejskiej - członek,
  3. Mariusz Żebrowski - radny Rady Miejskiej - członek,
  4. Regina Liberacka – starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - członek,
  5. Grażyna Posim – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - członek.

 

§ 2. Komisja rozpatruje wnioski uczniów, zamieszkałych w Grudziądzu, ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 3. Komisja w swoich pracach kieruje się Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVII/33/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 marca 2005 r.

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 50/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 06-02-2015 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2015 13:57