herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/15 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 183/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 3, przeznaczonej pod zagospodarowanie ogródkiem przydomowym 2015-06-08 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-06-08 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-06-08 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2015-06-23 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-06-23 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-07-03 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-06-08 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 3, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-08 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-07-03 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 59 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-08 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/15 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-06-03 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/15 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2015 roku 2015-06-03 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-06-16 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 3, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2015-06-03 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu 2015-06-03 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2015-06-03 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-06-03 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-06-03 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-03 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-06-03 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-06-03 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-06-03 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-06-03 10:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-06-03 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/15 w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2015-06-03 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/15 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2015-06-03 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-02 14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-05-14 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-05-14 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/15 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarb Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 2015-06-02 14:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/15 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarb Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2015-06-02 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/15 w sprawie powołania składu Grudziądzkiej Rady Gospodarczej 2015-05-14 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/15 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-06-02 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/15 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-06-02 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-06-02 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-06-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2015-06-02 14:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/15 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2015-05-14 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2015-05-14 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/15 w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 r. 2015-05-14 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/15 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-05-14 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/15 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2015-05-14 10:05