herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-07-30 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2015-07-07 07:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa zabudowanej trzema pomieszczeniami gospodarczymi oraz częściowo przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-07 07:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-07-07 07:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2015-07-03 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-07-03 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-07-03 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-07-03 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2015-07-03 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-07-03 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-07-03 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/15 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w drugim półroczu 2015 r.) 2015-07-03 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/15 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Mirosława Trestki 2015-07-07 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/15 2015-07-03 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2014 rok 2015-07-03 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/15 w sprawie postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych w ramach Gminnej Grupy Zakupowej 2015-07-03 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/15 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu 2015-07-03 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2015-07-03 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-06-23 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 3, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-03 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-23 08:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-06-23 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-06-23 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-06-23 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-06-23 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/15 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2015-06-23 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-06-23 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-06-15 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/15 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na drugie półrocze 2015 roku 2015-06-15 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/15 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2015-06-15 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2015-06-15 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-06-15 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-06-15 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2015-06-23 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-06-15 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-03 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż okularów słonecznych 2015-07-03 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-06-15 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-06-15 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-06-15 12:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-06-08 09:39