herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 43/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

Zarządzenie Nr 43/15

Prezydenta  Grudziądza

z dnia 10 lutego 2015r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich, oznaczoną jako działka
nr 1/4, w obrębie 106 o powierzchni 0.0150ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00022035/5 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej
w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich, oznaczonej jako działka nr 1/5 o pow. 0.2797ha w obr. 106, zapisanej w księdze wieczystej nr TOU/00022035/5.

 

2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Śniadeckich, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów) przez teren obciążonej nieruchomości, opisanej w ust 1.  

 

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3.813,00 złotych (słownie: trzytysiąceosiemsettrzynaściezłotych00/100) w tym  należny podatek VAT 23% w wysokości 713,00 złotych, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.   

                    

4. Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej mają obowiązek uczestniczyć w utrzymaniu drogi dojazdowej w należytym stanie oraz dbać o utrzymanie porządku.

 

5. Graficzny obraz służebności gruntowej przedstawia załączona mapa.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 16-02-2015 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:16