herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III 2022 Piotr Mazur 2022-06-15 08:00:41
IV 2022 Piotr Mazur 2022-06-15 07:59:28
ZARZĄDZENIE NR 266/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. Tomasz Kopczyński 2022-06-15 07:45:09
ZARZĄDZENIE NR 266/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 15. Tomasz Kopczyński 2022-06-15 07:44:52
ZARZĄDZENIE NR 265/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny Tomasz Kopczyński 2022-06-15 07:43:26
ZARZĄDZENIE NR 264/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez gminę – miasto Grudziądz na rzecz Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2022-06-15 07:41:59
ZARZĄDZENIE NR 348/22 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu Paulina Piotrowicz 2022-06-14 16:32:40
ZARZĄDZENIE NR 348/22 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu Paulina Piotrowicz 2022-06-14 16:32:09
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze zamiany, przy ulicy Ludwika Waryńskiego78. Załącznik do Zarządzenia Nr 357/22. Dorota Kozyrska 2022-06-14 15:53:44
ZARZĄDZENIE NR 357/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2022-06-14 15:51:33
ZARZĄDZENIE NR 263/22 w sprawie określenia stawek czyszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:47:28
ZARZĄDZENIE NR 262/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:41:17
ZARZĄDZENIE NR 261/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:29:57
ZARZĄDZENIE NR 260/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:27:32
ZARZĄDZENIE NR 258/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:24:17
ZARZĄDZENIE NR 257/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:22:21
ZARZĄDZENIE NR 257/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:22:06
ZARZĄDZENIE NR 256/22 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:20:04
ZARZĄDZENIE NR 255/22 w sprawie "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:16:59
ZARZĄDZENIE NR 254/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:09:30
ZARZĄDZENIE NR 253/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:07:14
ZARZĄDZENIE NR 252/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:04:45
ZARZĄDZENIE NR 251/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2022-06-14 14:02:35
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania w dniu 13 czerwca 2022 r. decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew rosnących przy ul. Heweliszua 1 (dz. nr 51/107, obr 100) w Grudziądzu Miłosz Kryger 2022-06-14 12:43:36
Rejestr zapytań Anna Obuchowska 2022-06-14 12:13:53
19. Zapytanie radnego Arkadiusza Goszka dot. modernizacji sieci tramwajowej Anna Obuchowska 2022-06-14 12:12:37
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 19.06.2022 r. Krzysztof Hermański 2022-06-14 11:51:24
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2022-06-14 11:43:39
152. Interpelacja radnego Marka Czepka dot. wykonania chodnika na osiedlu Strzemięcin Anna Obuchowska 2022-06-14 11:42:42
Ewa Łącz Agnieszka Nieckarz 2022-06-14 10:59:03
Grzegorz Kubiak Agnieszka Nieckarz 2022-06-14 10:58:17
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska w Grudziądzu Marzena Goławska 2022-06-14 10:49:18
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, terenami produkcyjnymi i usługowymi, ulicami Nad Torem i Kasprowicza, lasem i ulicą Szosa Toruńska w Grudziądzu Marzena Goławska 2022-06-14 10:47:41
Ewa Weremi Agnieszka Nieckarz 2022-06-14 09:06:46
Ewa Weremi Agnieszka Nieckarz 2022-06-14 08:41:29
IV 2022 Piotr Mazur 2022-06-14 08:40:49
IV 2022 Piotr Mazur 2022-06-14 08:39:51
Kontrola finansowa w Przedszkolu Miejskim "Mniszek" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2022-06-14 07:45:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 18 lipca 2022 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Fortecznej Katarzyna Kudlewska 2022-06-13 14:10:05
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 18 lipca 2022 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Fortecznej Katarzyna Kudlewska 2022-06-13 14:09:50