herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rejestr wyborców - dokument usunięty Piotr Mazur 2023-08-29 11:53:01
Wybory Piotr Mazur 2023-08-29 11:45:32
ZARZĄDZENIE NR 473/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu Tomasz Kopczyński 2023-08-29 06:04:08
ZARZĄDZENIE NR 473/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu Tomasz Kopczyński 2023-08-29 06:03:51
ZARZĄDZENIE NR 466/23 uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2023-08-29 06:02:21
Dariusz Cieszyński Karolina Kwaśnicka 2023-08-28 12:16:58
Marek Woźniak Agnieszka Nieckarz 2023-08-28 10:20:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Informatyki Anna Kamińska 2023-08-28 09:11:45
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Anna Kamińska 2023-08-28 09:05:30
ZARZĄDZENIE NR 473/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu Dorota Kozyrska 2023-08-25 12:15:26
ZARZĄDZENIE NR 473/23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz i gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu Dorota Kozyrska 2023-08-25 12:14:52
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2023-08-25 08:55:29
210. Interpelacja radnego Miłosza Jońca dot. przeprowadzenia pilnych remontów ulicy Lipowej oraz parkingu zlokalizowanego przy pawilonie handlowo - usługowym na ulicy Legionów 79/81. Nikoletta Kannenberg 2023-08-25 08:54:57
Uchwała o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego Anna Obuchowska 2023-08-25 07:35:10
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o wydanie lub podtrzymanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-08-24 13:26:57
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal wielofunkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, na działce ewidencyjnej nr 1/24, obręb 136 w Grudziądzu- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2023-08-24 13:25:09
Beata Kotowicz Agnieszka Nieckarz 2023-08-24 12:41:05
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 29 września 2023 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Sarniej Dorota Kozyrska 2023-08-24 11:59:17
Władysław Drzymalski Agnieszka Nieckarz 2023-08-24 10:45:24
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2023-08-24 10:01:52
209. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. poprawy warunków pracy dla zatrudnionych księgowych polegającej na utworzeniu nowych stanowisk pracy w Centrum Usług Wspólnych w Grudziądzu Anna Obuchowska 2023-08-24 10:01:00
Rafał Jędrzejewski Agnieszka Nieckarz 2023-08-24 09:56:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2023-08-24 09:09:43
LXXX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 30 sierpnia 2023 r. Anna Obuchowska 2023-08-24 08:22:10
ZARZĄDZENIE NR 467/23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2023-08-24 07:27:15
VIII 2023 korekta za 2022 Piotr Mazur 2023-08-23 14:19:01
IV 2023 Piotr Mazur 2023-08-23 12:24:50
IV 2023 Piotr Mazur 2023-08-23 12:15:12
IV 2023 Piotr Mazur 2023-08-23 12:08:38
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 26 września 2023r na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Podhalańskiej Dorota Kozyrska 2023-08-23 12:04:20
IV 2023 Piotr Mazur 2023-08-23 11:59:57
IV 2023 Piotr Mazur 2023-08-23 11:31:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji Miejskiej Aneta Sternicka 2023-08-23 10:36:40
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Komunikacji Miejskiej Aneta Sternicka 2023-08-23 10:33:35
Rejestr interpelacji Nikoletta Kannenberg 2023-08-23 09:46:25
208. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. mechanicznego koszenia roślinności wodnej w kanale Trynka Nikoletta Kannenberg 2023-08-23 09:45:54
Felicja Piotrowiak-Kołodziejska Agnieszka Nieckarz 2023-08-23 09:18:58
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu. Anna Obuchowska 2023-08-23 08:55:21
Zgromadzenie w trybie uproszczonym - 26.08.2023 r. Krzysztof Hermański 2023-08-23 08:42:02
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2023 Tomasz Kopczyński 2023-08-23 06:03:16