herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/102/08 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 roku 2008-11-05 15:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/101/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. 2008-11-05 15:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/100/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. 2008-11-10 10:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/99/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza. 2008-11-10 10:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/98/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2008-11-10 10:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/97/08 w sprawie przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.3 "Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego". 2008-11-10 10:12
dokument Uchwała Nr XXVIII/96/08 w sprawie przystąpienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.3 "Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego". 2008-11-10 10:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/95/08 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie nadania Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2008-11-10 10:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/94/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Rydygiera, duktem leśnym od strony wschodniej i ulicą Warszawską 2008-11-27 13:06
dokument Uchwała Nr XXVIII/93/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2008-11-07 08:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/92/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul.Nauczycielskiej 2008-11-07 07:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/91/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta. 2008-11-07 10:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/90/08 w sprawie zamiaru wniesienia aportu rzeczowego w postaci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakurzewo do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu. 2008-11-05 15:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/89/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-11-05 14:59