herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 407/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-01-05 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 406/20 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023" 2021-01-11 19:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 405/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-05 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 404/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-05 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 403/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2021-01-05 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 402/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-01-05 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 401/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-05 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 400/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-05 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 399/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-05 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 398/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-05 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 397/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-05 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 396/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-05 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 395/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-05 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 394/20 w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku 2021-01-05 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 393/20 w sprawie powołania Kapituły Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba 2021-01-11 19:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 392/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-01-05 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 391/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2021-01-05 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 390/20 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Łukasza Przychodzkiego 2021-01-07 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 389/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-05 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 388/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-01-05 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 387/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-01-05 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 386/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-05 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 385/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-05 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 384/20 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-05 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 383/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-05 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 382/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz 2021-01-05 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 381/20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2021-01-05 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 380/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2021-01-04 19:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 379/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-01-04 19:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 378/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-01-04 19:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 377/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-01-04 19:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2021-01-04 19:24