herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/13 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2013-02-07 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-07 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/13 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2013-03-07 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2013-02-07 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/13 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-02-07 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/13 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2013 rok 2013-02-07 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/13 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2013-02-07 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2013-02-07 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kołłątaja - ulicy Tczewskiej 2013-02-07 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2013-02-07 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/13 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2013-02-07 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-02-07 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" – Załącznika do Uchwały Nr XLV/81/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 - 2015" z późniejszymi zmianami. 2013-02-11 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2013-02-07 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej – ul. Ignacego Paderewskiego 2013-02-07 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/13 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2013-01-22 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2013-01-21 08:03
dokument ZARZĄDZANIE NR 13/13 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych mieszczących się w budynku biurowym położonym w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2013-01-22 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-01-22 14:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/13 w sprawie powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu 2013-01-21 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-21 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/13 w sprawie ustalenia w roku 2013 terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2013-01-15 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/13 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2013-01-21 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/13 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2013-01-15 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/13 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki 2013-01-11 09:51
dokument ZARZĄDZENIE 5/13 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2013-01-11 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/13 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 13. 2013-01-11 09:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/13 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-01-11 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/13 w sprawie wprowadzenia i stosowania Strategii Promocji Miasta na lata 2012-2017 oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Grudziądz 2013-04-25 15:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/13 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2015-09-25 08:52