herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 630/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-31 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 629/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy gen. Bora-Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-31 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 628/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-31 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 627/21 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2021-12-31 07:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 626/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-12-31 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 625/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-31 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 624/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowych 2021-12-31 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 623/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności gruntowej 2021-12-31 07:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 622/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-31 07:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 621/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-31 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 620/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-12-21 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 619/21 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2021-12-30 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 618/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00027149/2 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2021-12-30 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 617/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-12-30 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 616/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza" 2021-12-30 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 615/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności 2021-12-30 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 614/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-12-30 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 613/21 zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-30 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 612/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-30 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 611/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-30 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 610/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. 2021-12-30 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 609/21 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Skarbem Państwa 2021-12-23 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 608/21 w sprawie ustalenia stawki posadowienia magistrali wody technologicznej na nieruchomościach stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji związanej z budową elektrowni gazowo - parowej 2021-12-23 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 607/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-12-23 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 606/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-23 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 605/21 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021-12-23 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 604/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-12-31 07:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 603/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-23 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 602/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-21 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 601/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-21 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 600/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-21 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 599/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-12-21 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 598/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2021-12-22 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 597/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-21 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 596/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-21 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 595/21 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Spichrzowej 37. 2021-12-22 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 594/21 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2022-2037 2021-12-21 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 593/21 w sprawie projektu budżetu na 2022 rok 2021-12-21 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 592/21 w sprawie Regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej w gminie – miasto Grudziądz oraz obniżenia wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty. 2021-12-21 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 591/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego 2021-12-21 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 590/21 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2021-12-21 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 589/21 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-20 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 588/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-12-20 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 587/21 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2021-12-22 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 586/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-12-20 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 585/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-12-20 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 584/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Piastowskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-20 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 583/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-20 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 582/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-20 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 581/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-20 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 580/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-20 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 579/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-12-20 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 578/21 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Kurpiowska 2021-12-20 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 577/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-20 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 576/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Uprawnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-12-20 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 575/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego 2021-12-21 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 574/21 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Klasztornej, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-12-20 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 573/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2021-12-20 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 572/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-12-20 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 571/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-12-20 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 571a/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-12-20 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 570/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-12-17 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 569/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Lotniczej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-17 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 568/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-17 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 567/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2021-12-17 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 566/21 w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza, stanowiącej własność Gminy - miasto Grudziądz, oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-12-17 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 565/21 w sprawie przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z instytucjami podległymi i nadzorowanymi przez Prezydenta oraz realizującymi zadania obronne na terenie miasta, wchodzące w system stałego dyżuru Prezydenta Grudziądza 2021-12-15 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 564/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-12-31 07:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 563/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-12-15 15:07