herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/22 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 16 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-03-14 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jana III Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-03-03 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-03-03 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-03 13:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/22 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego 2022-03-03 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/22 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-03-03 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2022-03-03 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/22 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2022 roku 2022-03-03 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 4 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a 2022-03-03 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10a. 2022-03-03 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-03-03 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-03-03 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2022-03-03 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-03-03 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 82A/22 w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2022-04-06 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-03-03 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej 2022-03-03 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/22 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2022-03-03 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 48 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-03 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2022-03-03 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-03-03 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/22 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2022-03-03 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/22 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2022-02-10 15:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/22 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi oraz mistrzostwa sportowego prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2022-02-04 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym 2022-02-04 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie 2022-02-04 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na organizacji i udziale drużyn w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym w piłce ręcznej oraz tenisie stołowym 2022-02-04 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego w 2022 roku na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w kolarstwie oraz wioślarstwie 2022-02-04 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia 2022-02-04 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Smoleńskiego 7 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-02-04 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5a. 2022-02-04 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5. 2022-02-04 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/22 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-02-04 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/22 w sprawie ustalenia Cennika usług Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu. 2022-02-10 15:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/22 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Jaskółczej 18 w Grudziądzu. 2022-02-10 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5a. 2022-02-04 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8a. 2022-02-04 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8a. 2022-02-04 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 5. 2022-02-04 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8. 2022-02-04 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8. 2022-02-04 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 7 2022-02-04 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 1. 2022-02-02 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 1. 2022-02-02 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 1 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-02-02 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nr 1 mieszczącym się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 10. 2022-02-02 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-02-02 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wyspiańskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-02-02 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-31 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-31 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-01-31 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/22 zmieniające zarządzenie w sprawie nagrody Grudziądzkiego Flisaka przyznawanej przez Prezydenta Grudziądza 2022-02-10 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/22 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2022-01-31 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/22 w sprawie ustalenia w 2022 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2022-01-31 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2022-01-31 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/22 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok 2022-01-31 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/22 w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2022-01-31 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/22 w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne" 2022-01-31 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-01-31 12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2022-01-31 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8. 2022-01-31 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Libelta 8a. 2022-01-31 12:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 7 2022-01-31 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 7. 2022-01-31 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/22 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Żeromskiego 7 2022-01-31 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/22 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") 2022-02-02 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych 2022-01-31 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/22 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2022-02-02 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/22 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2022-01-31 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-31 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego i przy ulicy Adama Asnyka oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-31 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Kraszewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-31 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/22 uchylające zarządzenie w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2022-02-04 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w grach zespołowych 2022-01-31 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/22 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych 2022-01-31 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla osób zamieszkujących na terenie Grudziądza" 2022-01-31 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/22 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2022 rok 2022-01-31 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/22 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2022-01-31 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gen. Grota-Roweckiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-01-31 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2022-01-31 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych 2022-01-31 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2022-01-31 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2022-01-31 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2022-01-31 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2022-01-31 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/22 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 2022-01-31 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/22 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2022-01-31 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/22 zmieniające zarządzenie w sprawie nagrody Grudziądzkiego Flisaka przyznawanej przez Prezydenta Grudziądza 2022-01-31 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-31 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych" 2022-01-31 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w dni robocze, wolne od pracy i święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza, wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia, obejmujących pomoc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwieniu kontaktu z otoczeniem" 2022-01-31 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Kustronia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-31 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/22 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Chrobrego 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-02-01 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/22 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-31 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/22 w sprawie oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Chrobrego 1 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-01-20 08:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza" 2022-01-20 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/22 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku" 2022-01-20 08:17