herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KOPKOWSKI Jakub Kornel Tomasz Kopczyński 2024-05-10 08:57:15
JEZIERSKI Piotr Tomasz Kopczyński 2024-05-10 08:57:00
DĄBROWSKA Ewelina Tomasz Kopczyński 2024-05-10 08:56:45
CIEŚLAKIEWICZ Mateusz Tomasz Kopczyński 2024-05-10 08:56:17
CIEŚLAKIEWICZ Mateusz Tomasz Kopczyński 2024-05-10 08:56:00
235. Interpelacja radnego Miłosza Jońca dot. montażu oświetlenia chodnika przy ulicy Królewskiej Nikoletta Kannenberg 2024-05-10 08:27:31
238. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej dot. oświetlenia przy ulicy Królewskiej Nikoletta Kannenberg 2024-05-10 08:27:14
236. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego dot. udzielenia informacji nt. parkingu Sienkiewicza, przy Targowisku. Nikoletta Kannenberg 2024-05-10 07:36:11
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-09 16:23:53
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-09 16:22:45
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-09 16:21:29
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-09 16:19:56
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Szosa Toruńska Dorota Kozyrska 2024-05-09 14:55:05
Informacja z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy- Miasto Grudziądz położonej przy ul. Droga Mazowiecka działka nr 23/15; 23/16; 23/17;23/18 obr. 138 Dorota Kozyrska 2024-05-09 14:54:51
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, przy ulicy Mikołaja z Ryńska 2, lokal mieszkalny nr 6 Dorota Kozyrska 2024-05-09 14:54:38
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Zamówień Publicznych Aneta Sternicka 2024-05-09 14:50:35
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu- OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-09 14:01:27
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów Anna Kamińska 2024-05-09 14:00:12
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o wydaniu dnia 8 maja 2024 roku decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-09 13:26:52
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 8 maja 2024 roku o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Grudziądzu" na działkach 7/10 i 8/6 oraz 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2, 9/6, 10/2, obręb 85 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2024-05-09 13:24:49
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska Tomasz Kopczyński 2024-05-09 12:51:35
INHOME Nieruchomości Robert Spychała Karolina Kwaśnicka 2024-05-09 12:17:44
ZARZĄDZENIE NR 238/24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-05-09 11:44:43
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-05-09 11:42:34
Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-05-09 11:39:59
PREZYDENT GRUDZIĄDZA Ogłasza TRZECI przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 13 czerwca 2024r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ulicy dr Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2024-05-09 11:26:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 12.07.2024r na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz położonych w Grudziądzu przy ulicy Droga Mazowiecka Dorota Kozyrska 2024-05-09 11:19:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Biura Lasów Komunalnych - Leśniczy Lasów Komunalnych Anna Kamińska 2024-05-09 10:30:41
Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości Karolina Kwaśnicka 2024-05-09 09:16:53
UCHWAŁA NR I/1/24 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza. Anna Obuchowska 2024-05-09 06:51:31
Leszek Zenon Mrazek - Prezes Zarządu Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o. o. Piotr Mazur 2024-05-08 15:30:17
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-08 15:19:10
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-08 15:18:11
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-08 15:17:23
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-08 14:52:35
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-08 14:52:12
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 10 maja 2024 r. zwołana w trybie art. 20 ust. 3 Anna Obuchowska 2024-05-08 14:50:23
IV 2024 korekta za 2023 Piotr Mazur 2024-05-08 14:10:56
IV 2024 korekta za 2023 Piotr Mazur 2024-05-08 14:07:39
Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr 53 w obrębie nr 023, położonej przy ul. Tysiąclecia w Grudziądzu. Sylwia Walter 2024-05-08 13:04:12