herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 376/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-28 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 375/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-09-07 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 374/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-09-07 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 373/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-09-07 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 372/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Kraszewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 371/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 370/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 369/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 368/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 367/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 366/21 NUMER POMINIĘTY 2021-09-07 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 365/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 364/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 363/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 362/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 361/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 360/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 359/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 358/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 357/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 356/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/21 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-09-07 11:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/21 w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji fortyfikacji "Twierdzy Grudziądz" – będących własnością gminy-miasto Grudziądz 2021-09-07 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/21 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2021-09-07 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/21 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego 2021-09-17 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/21 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" 2021-09-07 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-10-05 15:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących współwłasność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-09-07 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/21 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych 2021-09-07 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu w trakcie jego nieobecności 2021-09-07 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/21 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "spółka") 2021-09-07 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/21 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2021-09-07 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/21 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "spółka") pana Macieja Pokrzywnickiego i pani Katarzyny Stromkowskiej oraz powołania do składu Rady Nadzorczej spółki pana Przemysława Kempczyńskiego i pani Iwony Zwolińskiej 2021-09-07 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-09-07 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/21 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2021-09-17 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/21 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2021-09-07 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-09-07 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicach: Parkowej, Cegielnianej, Gen. Józefa Hallera, stanowiącej własność Gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-09-07 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/21 w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu 2021-09-07 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/21 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Obchodów 500. rocznicy wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu "O szacunku monety" 2021-09-06 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 2021-09-06 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 2021-09-06 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gminie – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2021-09-06 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gmina – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2021-09-06 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/21 w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych gminy-miasto Grudziądz wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkalnego 2021-09-06 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/21 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na II półrocze 2021 roku) 2021-09-06 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/21 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2021-09-06 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/21 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 2021-09-06 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2021-09-17 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 315 /21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Trynkowej/Lipowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/21 w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 2021-09-17 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/21 w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Grudziądzu przy Plac Miłośników Astronomii, ul. Portowej i ul. Sienkiewicza 2021-09-17 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-06 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-09-17 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-09-06 12:35