herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 562/21 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych gminy-miasto Grudziądz w zakresie realizacji dochodów 2021-12-15 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 561/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego 2021-12-15 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 560/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-12-15 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 559/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-14 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 558/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-12-14 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 557/21 w sprawie powołania komisji do spraw związanych z prowadzeniem listy rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2021-12-14 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 556/21 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2021-12-14 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 555/21 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2021-12-14 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 554/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-14 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 553/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-14 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 552/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-14 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 551/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2021-12-14 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 550/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-14 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 549/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2021-12-22 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 548/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2021 rok 2021-12-14 08:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 547/21 w sprawie ustalenia terminu sporządzenia sprawozdań zbiorczych Rb-27S i Rb-28S w miesiącach niekończących kwartału 2021-12-14 08:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 546/21 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-12-14 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 545/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu polegającego na promocji sportu i aktywności fizycznej mieszkańców poprzez działalność sportową grudziądzkich klubów w dyscyplinach tenis stołowy i wioślarstwo 2021-12-14 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 544/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-12-10 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 543/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-12-10 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 542/21 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 2021-12-10 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 541/21 zmieniające w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla gminy – miasto Grudziądz" 2021-12-10 10:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 540/21 zmieniające w sprawie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2027 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla gminy miasta Grudziądz i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Grudziądz porozumienia w zakresie organizacji transportu" 2021-12-10 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 539/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2021-12-10 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 538/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2021-12-10 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 537/21 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich "Ligi Centralnej" w piłce ręcznej mężczyzn 2021-12-10 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 536/21 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy-miasto Grudziądz 2021-12-10 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 535/21 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz 2021-12-10 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 534/21 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2021-10-22 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 533/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu polegającego na promocji sportu i aktywności fizycznej mieszkańców poprzez działalność sportową grudziądzkich klubów w dyscyplinach tenis stołowy i wioślarstwo 2021-11-30 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 532/21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na udziale drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich "Ligi Centralnej" w piłce ręcznej mężczyzn 2021-12-10 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 531/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Jana III Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-11-29 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 530/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-11-29 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 529/21 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-11-29 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 528/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2021-11-29 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 527/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2027 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla gminy miasta Grudziądz i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Grudziądz porozumienia w zakresie organizacji transportu" 2021-11-29 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 526/21 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla gminy – miasto Grudziądz" 2021-11-29 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 525/21 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2021-10-29 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 524/21 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Królewskiej, stanowiących własność Gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-10-29 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 523/21 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Karabinierów, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-10-29 07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 522/21 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2021-10-29 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 521/21 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonej na cele rekreacji i wypoczynku oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenia 2021-10-29 07:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 520/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2021-10-22 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 519/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-22 12:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 518/21 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2021-10-22 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 517/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2021-10-22 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 516/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza" 2021-10-29 07:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 515/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2021-10-22 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 514/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu polegającego na promocji sportu i aktywności fizycznej mieszkańców poprzez działalność sportową grudziądzkich klubów w dyscyplinach tenis stołowy i wioślarstwo 2021-10-22 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 513/21 w sprawie ogłoszenia naboru inicjatyw do "Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego miasta Grudziądza" 2021-10-22 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 512/21 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2021-10-08 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/21 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00019581/3 na rzecz Skarbu Państwa 2021-11-29 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 510/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2021-10-08 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 509/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2021-10-08 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 508/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gminie – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 2021-10-08 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 507/21 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia nieruchomości Gminie – miastu Grudziądz przez ich właścicieli na czas niezbędny do realizacji zadania w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 2021-10-08 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-11-02 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/21 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok 2021-10-08 10:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 504/21 w sprawie przygotowania miejskiego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z instytucjami podległymi i nadzorowanymi przez Prezydenta oraz realizującymi zadania obronne na terenie miasta, wchodzące w system stałego dyżuru Prezydenta Grudziądza 2021-10-08 08:29